HLAVNÉ ČINNOSTI:

 

PROENERGIA, s.r.o. Banská Bystrica
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel Sro, vložka číslo 1986/S, deň zápisu 9.6.1994      IČO: 31 608 353    IČ DPH: SK2020455129
Banka: VÚB a.s. BB - č.účtu: 4198841312/0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROENERGIA, s.r.o.:

 


tel.: 048/4123 127, 4151 107, 4153 552, 4153 558     
fax: 048/4123 127   e-mail: proenergia@proenergia.sk

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Garaj:
konateľ spoločnosti

 


tel.: 048/4123 127, 4151 107, 4153 552, 4153 558    
fax: 048/4123 127    e-mail: garaj@proenergia.sk

 

 

 

 

 

Ing. Roman Čislák:
konateľ spoločnosti

 


tel.: 048/4123 127, 4151 107, 4153 552, 4153 558    
fax: 048/4123 127    e-mail: cislak@proenergia.sk

 

 

 

 

 

Ing. Michal Gašper:
stavbyvedúci, manager

 


tel.: 048/4123 127, 4151 107, 4153 552, 4153 558    
fax: 048/4123 127    e-mail: gasper@proenergia.sk

 

 

 

 

 

Bc. Jana Zátrochová:
ekonom. - personálny manažér

 


tel.: 048/4123 127, 4151 107, 4153 552, 4153 558    
fax: 048/4123 127    e-mail: zatrochova@proenergia.sk

 

 

 

 

 

PROENERGIA, s.r.o.   Laskomerská 2, 974 01 Banská Bystrica