REALIZAČNÝ LIST:

Legenda:

PD - projektová dokumentácia
IČ - inžinierska činnosť
R - realizácia

   Spoločnosť PROENERGIA, s.r.o. naprojektovala a zrealizovala celý rad stavieb rôzneho charakteru a náročnosti, V referenčnom liste neuvádzame zákazky v oblasti rodinných domov, vzhľadom k súkromiu investorov. Uvádzané stavby sú ukončené vecne i legislatívne.


O SPOLOČNOSTI
HLAVNÉ ČINNOSTI
REALIZAČNÝ LIST
KONTAKTY
HOMEPAGE

Priemyselné budovy, inštitúcie

PD – IČ – R Rekonštrukcia a plynofikácia kotolne a vykurovacieho systému – DZ spojov - Žilina

PD – IČ - R Plynofikácia zdroja tepla, výrobná hala JOKO Banská Bystrica

PD – IČ - R Teplofikácia areálu Pošta Rimavská Sobota

PD – IČ - R Plynofikácia zdrojov tepla Železničné stanice Brusno, Turčianske Teplice, Diviaky

PD – IČ – R Plynofikácia kotolne vrátane plynovej prípojky Povodie Hrona Šahy

R Dodávka plynoinštalácie – Regulačná stanica plynu ŽOS Vrútky

R Plynofikácia a rekonštrukcia ÚK Mestského úradu Vrútky

PD – IČ – R Plynofikácia a rekonštrukcia kotolne Pošta 2 - Zvolen

R Dodávka a montáž plynoinštalácie žiaričov Žiaromat a.s. Kalinovo

PD – R Rozvody stlačeného vzduchu Trikotbest Čadca – rozvody energetických médií

R Nový Trim závod Košťany – plynová kotolňa – kúrenárske práce a montáž PK

R Vyregulovanie systému vykurovania Povodie Hrona š.p. Banská Bystrica

PD – R SIT a.s. Spišská Belá Rekonštrukcia strojovne UK v AB

R Vykurovanie a temperovanie haly F, G, kotolne a časti starej administratívnej budovy Nová horehronská – Polomka

PD – IČ – R Modernizácia kotolne SŠHR SR Slovenská Ľupča

R Modernizácia kotolne, prípojka plynu SŠHR SR Rajec

R Modernizácia kotolne, prípojka plynu SŠHR SR Banská Štiavnica

PD – IČ – R Plynofikácia Divident Manufacturing B. Štiavnica – Centrálna kotolňa a rozvody ÚK HVB a VVB

PD – IČ - R Plynofikácia Divident Manufacturing B. Štiavnica – Plynové kotolne jedálne a šatne

PD – IČ - R Plynofikácia Beoha s.r.o. Banská Bystrica

PD – IČ – R Rekonštrukcia plynovej kotolne Slovenského banského múzea Kammerhof Banská Štiavnica

Zdravotníctvo, kúpele

R Rekonštrukcia a nasadenie riadiaceho systému Johnson-Controls liečebný dom Diamant Dudince

PD – IČ – R Rozvody ÚK NsP F. D. Rooswelta Banská Bystrica - monobloky

R Nemocnica F.D. Roosevelta Banská Bystrica – Rekonštrukcia parných rozvodov, Detský pavilón

R Nemocnica F.D. Roosevelta Banská Bystrica – Rekonštrukcia centrálnych operačných sál – výmenníková stanica, chladenie – 1. etapa, 2. etapa, 3. etapa

R Výmenníková stanica JIRS a rozvody pary NsP F.D.Roosewelta Banská Bystrica

PD – IČ - R Dodávka a osadenie plynového kotla Viessmann Nemocnica Lučenec

PD – IČ – R Rekonštrukcia tepla Kúpele Brusno a.s.

R Rekonštrukcia VS a rozvodov LD – Diamant – kúpele Dudince

Banky, peňažné ústavy

R Plynofikácia a rekonštrukcia ÚK Prvá Komunálna banka Banská Štiavnica

R Plynofikácia a rekonštrukcia ÚK Prvá komunálna banka Banská Bystrica

Spoločenské budovy, bytovky

PD – IČ – R Plynofikácia a rekonštrukcia kotolní, sídlisko Kolkáreň Podbrezová

PD – IČ – R Dodávka a montáž elektrokotolne DOM Horskej služby – Tále

R Príprava a nasadenie riadiaceho systému Johnson-Controls – dve kotolne Dom - Sprav s.r.o. Michalovce

PD – R Rekonštrukcia kotolne VšZP Banská Bystrica – 1. etapa

R Rekonštrukcia kotolne – objekt Skelet Piešťany

R Komplexná rekonštrukcia plynovej kotolne v administratívnej budove UNIVERSUM REAL Banská Bystrica

R Obnova meštianskeho domu Banská Štiavnica – ÚK, plynoinštalácia a plynová prípojka

PD – IČ – R Rekonštrukcia kotolne VšZP Banská Bystrica – 2. etapa

PD – R RD - sídlo firmy Sebedín – Bečov, vrátane PD

R Rekonštrukcia plynovej kotolne Daňového riaditeľstva SR, Lazovná 61 Banská Bystrica

Hotely, reštaurácie

PD – IČ - R Hotel Lučenecké kúpele - plynofikácia vykurovania

PD – R Rekonštrukcia elektrokotolne Hotel Biotika Krpáčovo

Školstvo, internáty

PD –IČ – R Rekonštrukcia kotolne a ÚK areálu školy, telocvične, jedálne – Základná škola Malá Lehota

R Plynofikácia kotolne - Základná škola Kovarce, Materská škola Kovarce

PD – R Plynofikácia SOU Istebné a športovej haly

R Oprava kotolne a systému UK – ZŠ Hodruša-Hámre

PD – IČ – R Plynofikácia a rekonštrukcia kotolne a ÚK 1. ZŠ Banská Štiavnica

R Plynofikácia kotolne SOUPaR Mošovce

PD – IČ – R Plynofikácia kotolne a rek. ÚK SPŠ S. Stankovianskeho Banská Štiavnica

PD – IČ - R Rekonštrukcia vonkajších vodovodov SOUS Martin

PD – IČ – R Rekonštrukcia plynovej kotolne ŠIOV MŠ SR Bellova 54/a, Bratislava

PD – IČ – R Rekonštrukcia výmenníkových staníc ÚK a regulácia rozvodov tepla - SOUS Martin

R Rekonštrukcia vykurovania MŠ Sučany

R Plynofikácia kotolne Domov mládeže Banská Štiavnica

PD Rekonštrukcia výmenníkových staníc, rozvodov UK a vykurovacích telies SOUE Nižná

PD – IČ – R Plynový ohrev TÚV SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica

R Rekonštrukcia vykurovania MŠ 1. mája Banská Štiavnica

PD – IČ – R Plynofikácia MŠ Svätý Anton

R Plynofikácia kotolne ZŠ Jaseňová Banská Bystrica

PD – IČ – R Rekonštrukcia tepelných zdrojov na dodávku tepla a TÚV pre jednotlivé objekty SOUE Banská Bystrica

PD – R Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ Hodruša Hámre – časť Dolné Hámre

R Rekonštrukcia kotolne ZŠ Rimavská Sobota

R Plynová kotolňa Herbár – PF UK Bratislava

PD – IČ - R Plynofikácia kotolne ZŠ Heľpa

Zdroje tepla, bytové podniky

R Rekonštrukcia plynových kotolní PK-7, PK-8 sídlisko Sásová Banská Bystrica

R Rekonštrukcia plynovej kotolne Wolkerova ul. Banská Bystrica

R Rekonštrukcia kotolne PK Uhlisko Banská Bystrica

R Plynofikácia uhoľnej kotolne Valaská a prípojka plynu

R Oprava kotolne PK-2401 Podlavice Banská Bystrica

R Generálna oprava výmenníkovej stanice č. 190 - Podbrezová

R Rekonštrukcia tepelného zdroja Výhrevňa Radvaň Banská Bystrica

R Plynofikácia obce Harmanec a VKÚ š.p. Harmanec – 8 plynových kotolní

R Rekonštrukcia technológie výmenníkovej stanice Študentská A – Trnava

Ostatné stavby

R Prípojka plynu a plynoinštalácia Hypermarket TESCO Banská Bystrica

R Live Club Aupark Bratislava – Ústredné vykurovanie

 

PROENERGIA, s.r.o.   Laskomerská 2, 974 01 Banská Bystrica