O SPOLOČNOSTI:

   PROENERGIA, s.r.o. Banská Bystrica bola založená dna 29.4.1994. Hlavnou náplňou činnosti firmy sú projekčné a najmä realizačné práce v oblasti vykurovania, tepelnej techniky, plynových zariadení, tepelného hospodárstva, energetiky a PSV činností. Rozsah pôsobnosti spoločnosti je bez obmedzenia, predovšetkým na území slovenskej republiky.
Pri ich príprave a realizácii najmä v oblasti spracovania PD využívame modernú výpočtovú techniku, následne mechanizačné prostriedky a malú mechanizáciu potrebnú k realizácii prác a zákaziek.


O SPOLOČNOSTI
HLAVNÉ ČINNOSTI
REALIZAČNÝ LIST
KONTAKTY
HOMEPAGE

Štruktúra spločnosti: obchod, logistika, ekonomika, projekcia - technika, výroba - realizácia, servis

Projekčnú i realizačnú činnosť spoločnosť
PROENERGIA s.r.o. zabezpečuje vlastnými pracovníkmi v profesiách:

 • projektant technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
 • stavbyvedúci technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, inžinier. stavieb
 • servisný technik
 • inštalatér kúrenár
 • inštalatér plynár
 • maliar natierač
 • elektrotechnik
 • murár, obkladač
 • vodič nákladnej dopravy
 • izolatér


 • Zamestnanci:

  Počet vlastných pracovníkov spoločnosti sa pohybuje na úrovni 20 zamestnancov dopĺňaný operatívne počas roka o živnostníkov a brigádnikov, pričom administratívne riadenie spoločnosti na úsekoch výroba, technika, projekcia, ekonomika a obchod zabezpečuje 5 pracovníkov.


  Špecializované práce:

  Pri špecializovaných prácach /kominárstvo, meranie a regulácia, revízne činnosti elektro, plyn, tlak, horáky atď/ a zemných prácach využívame formou poddodávky služby profesijných spoločností, resp. revíznych technikov, overených doterajšou dobrou spoluprácou.


  Záručná doba:

  Záručnú dobu na realizované profesné práce, technológiudodané materiály, poskytujeme zmluvnou formou v rozpätí 12-65 mesiacov podľa druhu a charakteru záruky v spojitosti s výrobcom zariadení. Poskytujeme kompexný výkon kontrolnej, revíznej a servisnej činnosti na tepelných zdrojoch a zariadeniach na zmluvnom základe.


  Oprávnenia:

  Spoločnosť PROENERGIA s.r.o. je nositeľom príslušných oprávnení od IBP v zmysle zákona č. 174/1968, v znení zákona NR SR č. 256/1994 Z.z.. a Vyhlášky ÚBP SR č. 74/1996 Z.z. na výkon svojej činnosti, ako i nositeľom oprávnení od jednotlivých autorizovaných výrobcov tepelnej techniky (Rapido, Fröling, Buderus, Protherm, Viessmann, atď.), horákovej techniky (Weishaupt, Riello), na merače tepla a vody, atď.


  Realizácie:

  Spoločnosť PROENERGIA s.r.o. za dobu svojej existencie realizovala celý rad stavieb, rôznej zložitosti a náročnosti, počnúc PD, IČ, realizáciou a končiac legislatívnym ukončením diela.


  PROENERGIA, s.r.o.   Laskomerská 2, 974 01 Banská Bystrica